понеділок, 17 вересня 2012 р.

ЗАВДАННЯ на проектування IV курсу ГРОМАДСЬКА СПОРУДА: спортивний центр


          1.Тема курсового проекту – «Спортивний центр».
2.Мета проекту: вивчити основні принципи проектування спортивного центру, розташованого в міському середовищі.
3.Нормативні документи: ДБН  360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди». – К.: Держбуд України, 2004;       ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; ДБН В.2.3-152007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» – К.: Мінбуд України, 2007;
Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
4.Основні функціонально-просторові вимоги до проекту:
 В процесі аналізу та варіантного ескізування розробити функціональну структуру спортивного центру враховуючи фактори довкілля та призначення будівлі, містобудівні обмеження.. На вибір даються 3 типи функціонального призначення: басейн, ковзанка, універсальний спортивний зал. Слід врахувати, що будівля повинна функціонувати, як навчально-демонстраційна.
  4.1. В складі спортивного центру слід передбачити:
-основну арену (пропускна здатність розраховується самостійно);
-трибуни для глядачів місткістю від 500 до 1000 глядачів;
-кафе бар (площу розрахувати самостійно);
У складі спортивного центру слід передбачити автомобільну астоянку.
Проект повинен бути пристосований для використання особами з обмеженими фізичними можливостями.
* решта приміщень набирається самостійно.
5.Проектна пропозиція:
          5.1. Генплан (М1:250 або 1:500);
          5.2. Відкритий план першого поверху з елементами благоустрою (М1:200);
          5.3. Плани поверхів (М1:200);
          5.4. Розріз по споруді(М1:200);
          5.6. Фасади — головний (М1:100), боковий, дворовий (М1:200)
          5.7. Перспектива;
          5.8. Макет (М1:500);
   5.9. Пояснювальна записка (короткий опис загальної ідеї, техніко-економічні            показники).
    За вимогою керівника проекту перелік необхідних креслень та їх масштаб може бути змінений.
     6. Загальні вимоги до проекту:
   Курсовий проект виконується на аркушах  формату А-3 (кількість аркушів визначається переліком необхідних креслень). Техніка виконання  проекту довільна — різні прийоми архітектурної графіки з застосуванням кольору. Не допускається застосування ескізної графічної техніки (фломастер, вугілля і т.п.) та аплікації. При використанні комп’ютера для оформлення графічної частини на захист необхідно представити ескізи, виконані в традиційній архітектурній графіці (у складі пояснювальної записки). При використанні компютера для видруку використовувати тонкий папір. Комплект креслень (листів) повинен бути представлений у вигляді альбому, скріпленого планкою (не пружинкою!) або швидкозшивачем, пояснювальна записка скріплена швидкозшивачем або пружинкою. Ескіз графічного вирішення та композицію графічної частини слід погодити з керівником проекту.
7. На здачу представляється:
·         Графічна частина;
·         Макет;
·         Пояснювальна записка;
·         Видрук всього проекту, змакетованого на формат А-4, але видрук на форматі А-3.
·         Компакт-диск із загальним макетом проекту у форматі jpg.
Наявність видруку та компакт-диску на оцінку проекту не впливають, проте вони є необхідні для здачі проекту.

8. Система оцінювання проекту.
8.1. З дисципліни «Архітектурне проектування» оцінюється графічна частина та додаються бали за поточну роботу (разом 100 балів).
 
Графічна частина
Вирішення генплану та його узгодження із наявною містобудівною ситуацією, ТЕП генплану
15
Концепція об’ємного та архітектурно-планувального вирішення (узгодженість архітектурно-планувального вирішення із генпланом, наявність всіх необхідних функціональних зон, правильність функціональних звязків, деталізація проектного вирішення, ТЕП)
40
Образне вирішення будівлі
10
Повнота виконаного завдання
5
Разом
70
Поточна робота
Клаузура (программа будівлі, аналіз м/б ситуації, концепція генплану із функціональним зонуванням, функціональне зонування будівлі, варіант образного вирішення: фасади або перспектива). Техніка виконання довільна.
10
Перегляд №1 (вирішення генплану та його узгодженість із м/б оточенням, ескізні варіанти архітектурно-планувлаьного вирішення поверхових планів та фасадів
10
Перегляд №2 (наявність повного переліку креслень, проте без їх деталювання та остаточного оформлення, представлення матеріалів до записки та до макету)
10
Разом
30
Всього за проект
100
Оцінка може бути покращена на  5 балів за умови підготування презентації на захисті курсового проекту.
 8.2. З дисципліни «Практикум з архітектурного проектування» оцінюється макет і пояснювальна записка.
Макет                                                     
70
Пояснювальна записка (передпроектне ескізування, пошук аналогів за темою проекту, характеристика генплану з ТЕП, основні архітектурно-планувальні та конструктивні вирішення)
30
Разом
100 

ЗАВДАННЯ на проектування IV курсу ГРОМАДСЬКА СПОРУДА: заклад освіти


1. Тема курсового проекту: загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (середня загальноосвітня школа).
2. Мета проекту: вивчити основні принципи проектування навчального закладу, розташованого в міському середовищі.
3. Нормативні документи:
1. ДБН  360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002;
2. ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999;
3. ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів
4. ДБН В.2.2–16–2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». – К.: Держбуд України, 2005;
5. ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007;
6. ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). – К.: Мінрегіонбуд, 2010.
Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
4. Основні функціонально-просторові вимоги до проекту:
 В процесі аналізу та варіантного ескізування розробити функціонально-планувальну структуру, архітектурний образ навчального закладу, враховуючи фактори довкілля, містобудівні обмеження.
 4.1. місткість: 2-3 класи на паралелі, 22-33 класи у школі.
 4.2. У складі навчального закладу слід передбачити:
·         навчально-дослідні  приміщення (з розмежуванням на 1-4 класи та старшу школу),
·         їдальня (в комплексі з кухнею та допоміжними приміщеннями),
·         студії-гуртки (мінімум 5),
·         приміщення для фізкультурно-спортивних занять,
·         шкільні майстерні з підсобними приміщеннями,
·         актовий зал (з комплексом допоміжних приміщень),
·         бібліотека (можливо сумістити з ін. функціями),
·         ін. необхідні приміщення (визначити за ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів)
Всі площі розрахувати згідно кількості учнів, за ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів. Також можна передбачити інші об’єкти в структурі навчального закладу:
·         плавальний басейн (можливо із окремим басейном для 1-4 класів),
·         щось особливе, на власний розсуд (напр., міні-типографія для видання власної газети, радіо-станція та ін..)
Тимчасова стоянка для посадки-висадки учнів (врахувати навантаження у час-пік) – можна не за рахунок ділянки навчального закладу та постійна стоянка для працівників.
Проект повинен бути пристосований для використання особами з обмеженими фізичними можливостями.
5. Перелік креслень:
·         генплан ( М1:250, 500),
·         відкритий план першого поверху з фрагментами благоустрою (М1:100, 200),
·         поверхові плани (М1:200),
·         1-2 розрізи по споруді (М1:200),
·         фасади (М1:100, 200),
·         загальні види зі зросту людини та з польоту птаха (з існуючим середовищем),
·         необхідні графічні пояснення (схеми, моделі, діаграми),
·         текстові пояснення (особливості ситуації, аналітичні дані, ідея, детальніші роз’яснення, техніко-економічні показники),
·         макет (М1:500)
·         пояснювальна записка (включає: аналіз існуючої мбд ситуації, аналіз позитивів/негативів ділянки, програма споруди, особливості функціонального, планувального, архітектурно-композиційного вирішення, ТЕП)
    Перелік необхідних креслень та їх масштаб може уточнюватися в процесі роботи разом із керівником проекту.
     6. Загальні вимоги до проекту:
   Курсовий проект виконується на аркушах  формату А-3 (кількість аркушів визначається переліком необхідних креслень). Техніка виконання  проекту довільна — різні прийоми архітектурної графіки з застосуванням кольору. Не допускається застосування ескізної графічної техніки (фломастер, вугілля і т.п.) та аплікації. При використанні комп’ютера для оформлення графічної частини на захист необхідно представити ескізи, виконані в традиційній архітектурній графіці (у складі пояснювальної записки). При використанні компютера для видруку використовувати тонкий папір. Комплект креслень (листів) повинен бути представлений у вигляді альбому, скріпленого планкою (не пружинкою!) або швидкозшивачем, пояснювальна записка скріплена швидкозшивачем або пружинкою. Ескіз графічного вирішення та композицію графічної частини слід погодити з керівником проекту.
7. На здачу представляється:
·         Графічна частина: видрук проекту на листах А-3,
видрук всього проекту на 1 лист формату А-3;
·         Макет;
·         Пояснювальна записка;
·         Компакт-диск із загальним макетом проекту у форматі jpg.
8. Система оцінювання проекту.
8.1. З дисципліни «Архітектурне проектування» оцінюється графічна частина та додаються бали за поточну роботу (разом 100 балів).
Графічна частина
Вирішення генплану та його узгодження із наявною містобудівною ситуацією, ТЕП генплану
15
Концепція об’ємного та архітектурно-планувального вирішення (узгодженість архітектурно-планувального вирішення із генпланом, наявність всіх необхідних функціональних зон, правильність функціональних звязків, деталізація проектного вирішення, ТЕП)
40
Образне вирішення будівлі
10
Повнота виконаного завдання
5
Разом
70
Поточна робота
Клаузура (программа будівлі, аналіз м/б ситуації, концепція генплану із функціональним зонуванням, функціональне зонування будівлі, варіант образного вирішення: фасади або перспектива). Техніка виконання довільна.
10
Перегляд №1 (вирішення генплану та його узгодженість із м/б оточенням, ескізні варіанти архітектурно-планувлаьного вирішення поверхових планів та фасадів
10
Перегляд №2 (наявність повного переліку креслень, проте без їх деталювання та остаточного оформлення, представлення матеріалів до записки та до макету)
10
Разом
30
Всього за проект
100
Оцінка може бути покращена на  5 балів за умови підготування презентації на захисті курсового проекту.
8.2. З дисципліни «Практикум з архітектурного проектування» оцінюється макет і пояснювальна записка.
Макет                                                      
70
Пояснювальна записка (включає: аналіз існуючої мбд ситуації, аналіз позитивів/негативів ділянки, програма споруди, особливості функціонального, планувального, архітектурно-композиційного вирішення; передпроектне ескізування, пошук аналогів за темою проекту, характеристика генплану з ТЕП, основні архітектурно-планувальні та конструктивні вирішення)
30
Разом
100

ЗАВДАННЯ на курсовий проект IV курс ГРОМАДСЬКА СПОРУДА: ресторан1.Тема курсового проекту – «Ресторан на 150 п/м».
2.Мета проекту: вивчити основні принципи проектування закладі громадського харчування (ресторану), розташованого в міському середовищі.
3.Нормативні документи: ДБН  360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). – К.: Мінрегіонбуд, 2010.
Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
4.Основні функціонально-просторові вимоги до проекту:
 В процесі аналізу та варіантного ескізування розробити функціональну структуру закладу громадського харчування, враховуючи фактори довкілля та призначення будівлі, містобудівні обмеження. Особлива увага у проекті повинна бути приділені правильній функціональній організації ресторану, взаємозв’язку торговельної та неторговельної групи приміщень.
 4.1.Місткість закладу громадського харчування – 150 п/м. Площі торговельної та неторговельної групи визначаються, виходячи з даного показника. Потужність кухні приймати – 2000 страв на добу.
 4.2. В складі ресторану слід передбачити:
-групу торговельних приміщень;
-групу неторговельних приміщень (складські, виробничі, адміністративні та службово-побутові);
-літній майданчик (кількість посадочних місця узгодити із викладачем)
Перед торговим центром слід передбачити стоянку на 50 автомашин.
Проект повинен бути пристосований для використання особами з обмеженими фізичними можливостями.
5.Проектна пропозиція:
          5.1. Генплан (М1:250 або 1:500);
          5.2. Відкритий план першого поверху з елементами благоустрою (М1:100);
          5.3. Плани поверхів (М1:200);
          5.4. Розріз по споруді(М1:200);
          5.6. Фасади — головний (М1:100), боковий, дворовий (М1:200)
          5.7. Перспектива;
          5.8. Макет (М1:500);
          5.9. Пояснювальна записка (короткий опис загальної ідеї, техніко-економічні            показники).
           За вимогою керівника проекту перелік необхідних креслень та їх масштаб може бути змінений.
     6. Загальні вимоги до проекту:
   Курсовий проект виконується на аркушах  формату А-3 (кількість аркушів визначається переліком необхідних креслень). Техніка виконання  проекту довільна — різні прийоми архітектурної графіки з застосуванням кольору. Не допускається застосування ескізної графічної техніки (фломастер, вугілля і т.п.) та аплікації. При використанні комп’ютера для оформлення графічної частини на захист необхідно представити ескізи, виконані в традиційній архітектурній графіці (у складі пояснювальної записки). При використанні комп’ютера для видруку використовувати тонкий папір. Комплект креслень (листів) повинен бути представлений у вигляді альбому, скріпленого планкою (не пружинкою!) або швидкозшивачем, пояснювальна записка скріплена швидкозшивачем або пружинкою. Ескіз графічного вирішення та композицію графічної частини слід погодити з керівником проекту.
7. На здачу представляється:
·         Графічна частина;
·         Макет;
·         Пояснювальна записка;
·         Видрук всього проекту, змакетованого на формат А-4, але видрук на форматі А-3.
·         Компакт-диск із загальним макетом проекту у форматі jpg.
Наявність видруку та компакт-диску на оцінку проекту не впливають, проте вони є необхідні для здачі проекту.

8. Система оцінювання проекту.
8.1. З дисципліни «Архітектурне проектування» оцінюється графічна частина та додаються бали за поточну роботу (разом 100 балів).
 
Графічна частина
Вирішення генплану та його узгодження із наявною містобудівною ситуацією, ТЕП генплану
15
Концепція об’ємного та архітектурно-планувального вирішення (узгодженість архітектурно-планувального вирішення із генпланом, наявність всіх необхідних функціональних зон, правильність функціональних зв’язків, деталізація проектного вирішення, ТЕП)
40
Образне вирішення будівлі
10
Повнота виконаного завдання
5
Разом
70
Поточна робота
Клаузура (программа будівлі, аналіз м/б ситуації, концепція генплану із функціональним зонуванням, функціональне зонування будівлі, варіант образного вирішення: фасади або перспектива). Техніка виконання довільна.
10
Перегляд №1 (вирішення генплану та його узгодженість із м/б оточенням, ескізні варіанти архітектурно-планувлаьного вирішення поверхових планів та фасадів
10
Перегляд №2 (наявність повного переліку креслень, проте без їх деталювання та остаточного оформлення, представлення матеріалів до записки та до макету)
10
Разом
30
Всього за проект
100
Оцінка може бути покращена на  5 балів за умови підготування презентації на захисті курсового проекту.

8.2. З дисципліни «Практикум з архітектурного проектування» оцінюється макет і пояснювальна записка.
Макет                                                      
70
Пояснювальна записка (передпроектне ескізування, пошук аналогів за темою проекту, характеристика генплану з ТЕП, основні архітектурно-планувальні та конструктивні вирішення)
30
Разом
100

ЗАВДАННЯ на курсовий проект IV курс ГРОМАДСЬКА СПОРУДА: торговий центр


          1.Тема курсового проекту – «Торговий центр».
2.Мета проекту: вивчити основні принципи проектування торгового центру, розташованого в міському середовищі.
3.Нормативні документи: ДБН  360–92** «Планування та забудова міських і сільських поселень». – К.: Держбуд України, 2002; ДБН В.2.2.–9–99 «Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення». – К.: Держбуд України, 1999; ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі». – К.: Мінрегіонбуд України, 2009; ДБН В.2.2–16–2005 «Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади». – К.: Держбуд України, 2005; ДБН В.2.2–17–2007 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення». – К.: Мінбуд України, 2007; ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). – К.: Мінрегіонбуд, 2010.
Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
4.Основні функціонально-просторові вимоги до проекту:
 В процесі аналізу та варіантного ескізування розробити функціональну структуру торгового центру, враховуючи фактори довкілля та призначення будівлі, містобудівні обмеження.
 4.1.Загальна площа торгового центру складає до 10000  м2 торгової площі.
 4.2. В складі торгового центру слід передбачити:
-сумермаркет продовольчих товарів – до 2000 м2 площі;
-магазини промислових товарів великих фірм – 3000 м2  торгової площі;
-невеликі магазини (по 30-40 кв. м)  2000 м2.
-2 ресторани швидкого харчування – 2х300 м2.;
-2 кафе бари по 30 м2;
-дитячий центр – 100 м2;
-кінотеатр – 100 місць.
Перед торговим центром слід передбачити стоянку на 70 автомашин.
Проект повинен бути пристосований для використання особами з обмеженими фізичними можливостями.

5. Перелік креслень:
·         генплан ( М1:250, 500),
·         відкритий план першого поверху з фрагментами благоустрою (М1:100, 200),
·         поверхові плани (М1:200),
·         1-2 розрізи по споруді (М1:200),
·         фасади (М1:100, 200),
·         загальні види зі зросту людини та з польоту птаха (з існуючим середовищем),
·         необхідні графічні пояснення (схеми, моделі, діаграми),
·         текстові пояснення (особливості ситуації, аналітичні дані, ідея, детальніші роз’яснення, техніко-економічні показники),
·         макет (М1:500)
·         пояснювальна записка (включає: аналіз існуючої мбд ситуації, аналіз позитивів/негативів ділянки, програма споруди, особливості функціонального, планувального, архітектурно-композиційного вирішення, ТЕП)
    За вимогою керівника проекту перелік необхідних креслень та їх масштаб може бути змінений.
     6. Загальні вимоги до проекту:
   Курсовий проект виконується на аркушах  формату А-3 (кількість аркушів визначається переліком необхідних креслень). Техніка виконання  проекту довільна — різні прийоми архітектурної графіки з застосуванням кольору. Не допускається застосування ескізної графічної техніки (фломастер, вугілля і т.п.) та аплікації. При використанні комп’ютера для оформлення графічної частини на захист необхідно представити ескізи, виконані в традиційній архітектурній графіці (у складі пояснювальної записки). При використанні компютера для видруку використовувати тонкий папір. Комплект креслень (листів) повинен бути представлений у вигляді альбому, скріпленого планкою (не пружинкою!) або швидкозшивачем, пояснювальна записка скріплена швидкозшивачем або пружинкою. Ескіз графічного вирішення та композицію графічної частини слід погодити з керівником проекту.
7. На здачу представляється:
·         Графічна частина;
·         Макет;
·         Пояснювальна записка;
·         Видрук всього проекту, змакетованого на формат А-4, але видрук на форматі А-3.
·         Компакт-диск із загальним макетом проекту у форматі jpg.
Наявність видруку та компакт-диску на оцінку проекту не впливають, проте вони є необхідні для здачі проекту.

8. Система оцінювання проекту.
8.1. З дисципліни «Архітектурне проектування» оцінюється графічна частина та додаються бали за поточну роботу (разом 100 балів).
 
Графічна частина
Вирішення генплану та його узгодження із наявною містобудівною ситуацією, ТЕП генплану
15
Концепція об’ємного та архітектурно-планувального вирішення (узгодженість архітектурно-планувального вирішення із генпланом, наявність всіх необхідних функціональних зон, правильність функціональних звязків, деталізація проектного вирішення, ТЕП)
40
Образне вирішення будівлі
10
Повнота виконаного завдання
5
Разом
70
Поточна робота
Клаузура (программа будівлі, аналіз м/б ситуації, концепція генплану із функціональним зонуванням, функціональне зонування будівлі, варіант образного вирішення: фасади або перспектива). Техніка виконання довільна.
10
Перегляд №1 (вирішення генплану та його узгодженість із м/б оточенням, ескізні варіанти архітектурно-планувлаьного вирішення поверхових планів та фасадів
10
Перегляд №2 (наявність повного переліку креслень, проте без їх деталювання та остаточного оформлення, представлення матеріалів до записки та до макету)
10
Разом
30
Всього за проект
100
Оцінка може бути покращена на  5 балів за умови підготування презентації на захисті курсового проекту.

8.2. З дисципліни «Практикум з архітектурного проектування» оцінюється макет і пояснювальна записка.
Макет                                                      
70
Пояснювальна записка (передпроектне ескізування, пошук аналогів за темою проекту, характеристика генплану з ТЕП, основні архітектурно-планувальні та конструктивні вирішення)
30
Разом
100

Друзі