ПЕРЕДдипломнийПРОЕКТ

STEP-BY-STEP-GUIDE:


Щоб здати переддипломний проект, потрібно:
1. визначитися з керівником майбутньої дипломної роботи;
2. вибрати з ним тему 

(два класичні підходи: 1. ви пропонуєте - він погоджується, 2. він пропонує - ви погоджуєтеся),
3. узгодити суть і план роботи по темі диплому з керівником;
4. працювати з ведучими викладачами переддипломного проекту;

5. якісно виконати переддипломний проект 
(попередньо: обсяг що й на концептуальному проекті);
5. вчасно здати і захистити (приймають викладачі, що ведуть, а не керівник майбутнього диплому).


Суть проекту: концепція диплому, воно ж ескіз-проект за темою диплому.
Для чого?
По-перше: перевірка, чи працює ваша тема. Тобто шо і як ви можете з неї "вичавити", чи треба звузити/розширити/конкретизувати тему.
По-друге: задати основну ідею, яку ви розпрацюєте протягом наступних місяців роботи над дипломом (уточните/деталізуєте і т.д.).
Що воно включає? 
1. постановка проблеми (що ви робите, де розташовуєте, для чого воно служить/як працює?)
2. аналіз вихідних даних (аналіз ситуації (території), аналіз потреби: к-сть місць, перелік функцій, т.д., аналіз досвіду - існуючих аналогів)
3. шлях розв'язку (ідеальні засоби - оптимальні засоби - конкретна пропозиція, уточнення в конструктивній частині, в матеріалах, т.д.)
Що має бути на листі А-1?
1. збір та аналіз матеріалу 
2. аналіз території та обмежень
3. програма споруди та території (функціональна організація)
4. загальний образ споруди (об'єм): можна представити поетапно як він формувався, чим задавався.
5. деталізація в матеріалах
6. допоміжні креслення: плани, перетин, констурктивна схема, т.д.
(в ідеалі - весь перелік, нормально - шось домінує)
Приклади вичерпного представлення теми. Три окремі зразки різних архітекторів на одне завдання. Автор останнього: Odile Decq:)ше див:

Друзі