четвер, 21 квітня 2011 р.

ОГОЛОШЕННЯ

п р о е к т:
Суцільник на V курсі: 16.05. - 21.05.
Попередня дата здачі КП з переддипломного проектування: 20.05. (спеціалісти + магістри)
Щоб здати переддипломний проект, потрібно:
1. визначитися з керівником,
2. узгодити тему,
3. погодити суть і план роботи по темі диплому з керівником,
4. виконати ескіз-проект за темою диплому (попередньо: обсяг що й на концептуальному проекті).
УСПІХІВ!

с у ч а с н і  т е о р і ї  т а  д о к т р и н и:
Навчання на V курсі закінчується до 15.05., тому здати 1, 2, 3 практичні роботи можна у такі дні: 28.04, 5.05, 12.05 (остання можливість) - на занятті з проектування, ІІ-ІІІ пара.
Допуск до заліку з курсу Сучасні теорії та доктрини - здача трьох практичних робіт.
Важливо: усі роботи повинні бути записані на CD + 1 А3 (для завдання №3).
УСПІХІВ!

PS: Див. завдання в архіві за березень. Потрібно вибирати лише один варіант з кожного.
PPS: Для тих, кому натужно ходити: можна користуватися мейлом.

Друзі